Historien

Selskapet ble stiftet 8. november 2005 og er et datterselskap av Stene Stål Gjenvinning.  Indre Østfold Gjenvinning er et godkjent mottak for bilvrak .

Stene Stål Gjenvinning AS, i sin opprinnelige form, så dagens lys i 1928. Til tross for at selskapet har opplevd en rivende utvikling har veksten hele veien vært kontrollert.

Indre Østfold Gjenvinning AS drifter anlegget på Hauer næringspark.

Hauer næringspark var tidligere et sagbruk og høvleri.Bygninger som har blitt brukt til høvleri og lagring av panel og planker, har litt blitt renovert og ombygd til avfallsanlegg. Anlegget har vært i en kontinuerlig oppgradering siden starten i 2005, og i løpet av 2019 vil anlegget være av de mest moderne avfallsmottak i landet.

I dag har Indre Østfold Gjenvinning egen gjenbruksstasjon som sikrer nøyaktig og god kildesortering.

Bedriften har en hall på 750m3  for behandling av restavfall, samt 500m3 under tak for lagring av ferdig vare. Dette sikrer omgivelsene mot flyve avfall og støy. I tillegg finnes det 12000m3 støpt dekke tilknyttet oljeutskiller, som hindrer forurensing av ytre miljø.

Bedriften har også flere haller for å sikre god og sikker avfalls håndtering.

Visste du at?

Indre Østfold Gjenvinning er eid av Stene Stål Gjenvinning AS som i 2018 ble hele 90 år.