Miljøansvar

Indre Østfold Gjenvinning

skal bidra til god miljøforvaltning av næringsavfall og metaller. Vår kompetanse innen miljøområdet skal gjøre oss til en foretrukket partner, god nabo og en god arbeidsplass.

Kundene skal ha visshet om at deres avfall til en hver tid blir behandlet optimalt ut i fra gjenvinning og miljø. Gjenvinning av avfall sparer naturressurser I samarbeid med aktører i bransjen og myndigheter prøver vi hele tiden å forbedre oss. Indre Østfold Gjenvinning AS har over 93% gjenvinningsgrad 2017 og 2018

Indre Østfold Gjenvinning skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer. Vi skal tilstrebe oss for å etterkomme alle nåværende og fremtidige lover og forskrifter.

Miljøskadelige produkter og materialer som ved feil eller ved annen anledning har kommet i vår produksjon skal håndteres for sluttbehandling og deponering på en miljøriktig måte.

Visste du at?

Gjenvinningsgraden til Indre Østfold Gjenvinning var i 2018 på hele 93%.