Vår virksomhet

Indre Østfold Gjenvinning tar imot alt innen ordinært avfall, samt farlig avfall fra bygg og rivnings arbeid.

Bedriften er godkjent mottak for alle typer kjøretøy og henter personbiler til vraking

Bedriften er også innsamler av elektronisk avfall (EE-avfall)

Som din avfallsleverandør tilbyr vi utsett og tømming av et vidt sorte mang av containere.

Indre Østfold Gjenvinning tilbyr også rådgivning og veiledning for at bedrifter skal oppnå optimale resultater for sitt avfall.

Behandlingen av avfall skjer ved bruk av avfallskvern og flishogger.

Ferdigkvernet restavfall og flishogget trevirke leveres til energigjenvinning

Sortering av jernskrap og metaller leveres til Stene Stål Gjenvinning AS og videre til støperier som sikrer materialgjenvinning.

Vår gjenbruksstasjon er enkelt oppbygd og tydelig merket for å sikre god kildesortering.

Alle våre ansatte har god kompetanse til å veilede og sikre at riktig avfall kommer på rett plass.

Vårt nettverk av bedrifter

Stene Stål Gjenvinning

Mottak og mellomslastning av jernskrap. Mottak for vraking av kjøretøy. Egen avdeling i Halden.

Indre Østfold Gjenvinning AS

Mottak av vrakbiler, restavfall, trevirke og farlig avfall. Flishogger trevirke og kverner restavfall for energigjenvinning.

 

Sammen med Stene Stål Gjenvinning AS er vi en total-leverandør av avfallsløsninger for bedrifter!

Nor Serv Recycling AS

Montering og vedlikehold av gjenvinningsmaskiner

Hafsil AS

Smelteverk som produserer og eksporterer forskjellige 25% Ferro silisium valører for gruver og sorteringsanlegg.

Metallco Stene AS

Shredder-anlegg som kverner komplekst jernskrap og vrakbiler for levering til stålverk

Metallco Kabel AS

Granuleringsverk som kverner alle typer kabler til material gjenvinning.

Våre støttespillere

Norsk Returmetallforening, interesseorganisasjon underlagt Norsk Industri som ivaretar bransjens interesser nasjonalt

Norsk Senter for Sirkulær Økonomi, nasjonalt senter for å fremme sirkulær økonomi i praksis.

Visste du at?

Er du for stor til å gjøre noe lite, er du også for liten til å gjøre noe stort!